Нові вітчизняні піноутворювачі типу Барс

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності провели випробування нових піноутворювачів виготовлених в Україні типу Барс (Барс S-1 загального призначення та Барс AFFF-1 спеціальний, плівкоутворювальний, піноутворювач).

Піноутворювачі загального призначення застосовують для гасіння пожеж на промислових, громадських об’єктах, у житловому секторі, транспортних засобах. Синтетичний піноутворювач загального призначення Барс S-1 призначений для отримання піни низької та середньої кратності та змочувальних розчинів під час змішування з водою у відповідних співвідношеннях (як правило 6%). Призначений для гасіння пожеж класів А (підкласи А1, А2) і В (підклас В1) згідно з ГОСТ 27331, тобто твердих горючих речовин і матеріалів (за винятком тих, які вступають до хімічної взаємодії з водою) та водорозчинних горючих рідин.

Барс S-1 може змішуватись тільки з подібними собі синтетичними піноутворювачами. Піноутворювачі придатні до застосування усіма технічними засобами пожежогасіння: вогнегасники, установки водяного та пінного пожежогасіння, пожежні автомобілі тощо). У разі застосування піноутворювачів загального призначення для гасіння нафти та нафтопродуктів використовується піна середньої кратності для отримання, якої використовуються стволи типу ГПС. Робочі розчини піноутворювачів загального призначення для отримання піни середньої кратності подаються. як правило, під тиском 0,4-0,6МПа, що забезпечить дальність струменю 6-8 метрів, а це відповідно впливає на безпеку працюючих пожежників, тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів. Для збільшення довжини пінних струменів можна використовувати генератори комбінованої піни типу ПЛСК (пінний лафетний ствол комбінований). Декілька таких стволів в університеті розроблено – ПЛСК-200, ПЛСК-700, випробувано, та проведена дослідна експлуатація в пожежно-рятувальних підрозділах. Стволи використовувались при гасінні резонансних пожеж на станції Ожидів Львівської області , нафтобази у Львові по вул. Пластовій та інш.

У випадку використання плівкоутворювальних піноутворювачів Барс AFFF-1 для гасіння ЛЗР та ГР можна використовувати піну низької кратності із застосуванням стволів СВП. Довжина таких струменів може сягати більше 20метрів залежно від тиску на стволі, та й тиск може бути на стволі набагато більший ніж 0,7 МПа, так як кратність піни при гасінні AFFF-1горючих рідин не важлива. При застосуванні плівкоутворювальних піноутворювачів Барс AFFF-1 поверхня горючої рідини ізолюється за рахунок утворення на ній водної плівки, яка перешкоджає випаровуванню. Це забезпечує швидке гасіння рідини, високий опір повторному займанню від дії розпечених металевих поверхонь. Піна майже не втрачає вогнегасної та ізолювальної властивості під час контакту з водонерозчинними горючими рідинами. Її можна подавати безпосередньо на їхню поверхню.

На рис.1 можна побачити процес гасіння піною низької кратності отриманою з плівкоутворювальних піноутворювачів Барс AFFF-1. Така піна може успішно ліквідовувати горіння навіть тоді, коли конструкції резервуарів частково зруйновано і утворилися закриті зони «кишені». Це пояснюється здатністю піни, генерованої з розчинів плівкоутворювальних піноутворювачів, розтікатися поверхнею рідини, що зберігається в резервуарі та накривати все дзеркало рідини, навіть незважаючи на занурені частково конструкції.

Рис.1 Гасіння прямокутних дек з використанням Барс AFFF-1

Гасіння прямокутних дек з використанням Барс AFFF-1:

а) загашене деко з нафтопродуктом вкрите плівкою утвореною БАРС АFFF-1, з використанням ствола СВП; б) вогонь відступає від розтікання плівки Барс; в) загашене деко вкрите піною отриманою із AFFF-1 за допомогою ствола ГПС-50

Піноутворювач AFFF-1 можна застосовувати для гасіння водонерозчинних горючих рідин шляхом подавання піни низької кратності на поверхню горючої рідини або під шар рідини, що зберігається в резервуарі (таке гасіння називається підшаровим). Для підшарового гасіння необхідно використовувати високонамірні генератори піни низької кратності. Плівкоутворювальні піноутворювачі найкраще використовувати для гасіння нафти і нафтопродуктів піною низької кратності. Піна середньої кратності, що утворюється з AFFF-1, поступається піні низької кратності за ізолювальною здатністю, але разом з тим швидкість гасіння піною середньої кратності може бути дещо вищою. Зважаючи на вище сказане гасити, нафту та нафтопродукти краще піною низької кратності. Переваги Барс: час гасіння менший, а відповідно зменшуються втрати від пожежі, термін зберігання, екологічно безпечний.

Коротка характеристика Барс AFFF-1, 6% Піноутворювач спеціального призначення, плівкоутворюючий, підвищеної вогнегасної здатності. “Барс AFFF-1” – фторсинтетичний плівкоутворювальний піноутворювач спеціального призначення придатний для отримання пін як низької так і середньої кратності, здатний у водному розчині утворювати плівку на поверхні горючих рідин. Ця плівка, перешкоджає утворенню горючих парів та проникненню їх до зони горіння, здатна до самовідновлення у випадку механічного пошкодження. “Барс AFFF-1” призначений для гасіння пожеж класів А і В (підкласи А1, А2, В1).

Піноутворювачі придатні до застосування усіма технічними засобами пожежогасіння: вогнегасники, установки водяного та пінного пожежогасіння, пінні стволи на пожежних автомобілях, тощо.

Піноутворювачі можуть застосовуватись з морською водою (за таких умов піноутворювальна здатність водних розчинів може певною мірою погіршуватись). Сертифікат відповідності в Реєстрі за № UA1.016.0108185-15 виданий Державним центром сертифікації ДСНС Україні.

Таблиця 1-Показники якості піноутворювачів типу “Барс”

Назва показника якості Норма для піноутворювача марок
“Барс S-1” “Барс AFFF-1”
1 2 3
1 Зовнішній вигляд Однорідна рідина без розшарування
2 Масова частка осаду, в % не більше 0,25 без термодії 1.00 після термодії 0,25 без термодії

1.00 після термодії

3 Кінематична в’язкість за 20 0С, мм2/с, не більше 50 50
4 Водневий показник (рН) від 6,5 до 10,0
5 Температура застигання, °С, не вище мінус 10 Мінус 3
6 Густина при 20°С, кг/м3 від 1000 до 1150
7 Корозійна активність 6 % водного розчину, (кг/(м2•с)) •108, не більше 2
8 Стійкість до заморожування і розморожування Стійкий
9 Кратність піни низької кратності, що утворюється з 6 % водного розчину, не більше 20
10 Стійкість піни низької кратності, одержаної з 6 % водного розчину, с, не менше 150 120
11 Кратність піни середньої кртності що утворюється з 6 % водного розчину, не менше 70 40
12 Стійкість піни середньої кратності, одержаної з 6 % водного розчину, с, не менше 240 260
13 Тривалість гасіння компактним струменем з масовою витратою (0,19÷0,01) кг/с змочувального розчину модельного вогнища 2А, с не більше 40 20
14 Показник вогнегасної здатності за класом пожежі А, кг/м2, не більше 0,7 0,35
15 Тривалість гасіння піною середньої кратності модельного вогнища 55В за інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (0,038÷0,04) дм3/(м2∙с), с, не більше 120 60
16 Показник вогненасної здатності за класом пожежі В у разі гасіння піною середньої кратності, кг/м2, не більше 5,1 4
17. Тривалість гасіння піною низької кратності модельного вогнища 144В1 при інтенсивності подавання робочого розчину ((0,048÷0,01) дм3/(м2.с), с, не більше ) 180
18. Показника вогнегасної здатності за класом пожежі В1 при гасінні піною низької кратності, кг/м2

Час повторного займання, с

Не більше 7.9

 

 

Не більше 60

19. Показника змочувальної здатності 2% водного розчину,с Не більше ніж 8
20. Температурний діапазон застосування, °С (0 – 50)
21.Термін зберігання, місяць, не менше 60
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!